Mass Readings For January 16, 2017

Hebrews 5:1-10 // Psalms 110:1-4 // Mark 2:18-22

Mass Readings For January 15, 2017

Isaiah 49:3, 5-6 // Psalms 40:2, 4, 7-10 // 1 Corinthians 1:1-3 // John 1:29-34

Mass Readings For January 14, 2017

Hebrews 4:12-16 // Psalms 19:8-10, 15 // Mark 2:13-17

Mass Readings For January 13, 2017

Hebrews 4:1-5, 11 // Psalms 78:3, 4, 6-8 // Mark 2:1-12

Mass Readings For January 12, 2017

Hebrews 3:7-14 // Psalms 95:6-11 // Mark 1:40-45

Mass Readings For January 11, 2017

Hebrews 2:14-18 // Psalms 105:1-4, 6-9 // Mark 1:29-39

Mass Readings For January 10, 2017

Hebrews 2:5-12 // Psalms 8:2, 5-9 // Mark 1:21-28

Mass Readings For January 9, 2017

Isaiah 42:1-4, 6-7 // Psalms 29:1-4, 3, 9-10 // Acts 10:34-38 // Matthew 3:13-17

Mass Readings For January 8, 2017

Isaiah 60:1-6 // Psalms 72:1-2, 7-8, 10-13 // Ephesians 3:2-3, 5-6 // Matthew 2:1-12

Mass Readings For January 7, 2017

1 John 5:14-21 // Psalms 149:1-6, 9 // John 2:1-11