Mass Readings For February 18, 2017

Hebrews 11:1-7 // Psalms 145:2-5, 10-11 // Mark 9:2-13

Mass Readings For February 17, 2017

Genesis 11:1-9 // Psalms 33:10-15 // Mark 8:34--9:1

Mass Readings For February 16, 2017

Genesis 9:1-13 // Psalms 102:16-21, 29, 22-23 // Mark 8:27-33

Mass Readings For February 15, 2017

Genesis 8:6-13, 20-22 // Psalms 116:12-15, 18-19 // Mark 8:22-26

Mass Readings For February 14, 2017

Acts 13:46-49 // Psalms 117:1-2 // Luke 10:1-9

Mass Readings For February 13, 2017

Genesis 4:1-15, 25 // Psalms 50:1, 8, 16-17, 20-21 // Mark 8:11-13

Mass Readings For February 12, 2017

Sirach 15:15-20 // Psalms 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34 // 1 Corinthians 2:6-10 // Matthew 5:17-37

Mass Readings For February 11, 2017

Isaiah 66:10-14 // Judith 13:18-19 // John 2:1-11

Mass Readings For February 10, 2017

Genesis 3:1-8 // Psalms 32:1-2, 5-7 // Mark 7:31-37

Mass Readings For February 9, 2017

Genesis 2:18-25 // Psalms 128:1-5 // Mark 7:24-30